Met trots laat ik hier het familiewapen van de familie Buskens zien. Deze tekening heb ik gevonden in het Nederlands patriciaat, 61e jaargang 1975. Een opname in dit register mag als eervol beschouwd worden.

“Er moet worden voldaan aan de eis dat de familie gedurende ten minste de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving”.

bron: wikipedia